Privacy

LCS Provil Lommel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
LCS Provil Lommel verwerkt uw persoonsgegevens en pseudo-persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om toegang te krihgen tot de afgeschermde zonen en of een nieuwsbrief te ontvangen:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

Hieronder vindt u een overzicht van de pseudo-persoonsgegevens die wij verwerken voor analyse van het gebruik van onze website:

 • uw IP-adres;
 • uw browser en apparaat;
 • uw gebruikers ID.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email, deze kan u versturen naar info@lcsspLCS Provil Lommel .be en dan verwijderen wij deze informatie.

Waarom we gegevens nodig hebben
LCS Provil Lommel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het afhandelen van uw betaling indien u een aankoop wenst te doen
 • verzenden van onze wekelijkse nieuwsbrief;
 • u te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • u de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • om goederen en diensten bij u af te leveren indien u een aankoop doet.
 • LCS Provil Lommel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • LCS Provil Lommel analyseert generieke data van gebruikers voor bedrijfsstrategische doeleinden.

Hoe lang we gegevens bewaren
LCS Provil Lommel bewaart uw gegevens zolang u bij ons een account heeft. Wanneer u ons vraagt uw account te verwijderen, dan worden uw gegevens vanaf dat moment verwijderd. Data uit het verleden, in verband met aankopen, zullen wij voor de wettelijke periode van zeven jaar bewaren.

Delen met derden
LCS Provil Lommel deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de koopovereenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. LCS Provil Lommel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt LCS Provil Lommel uw persoonsgegevens aan andere derden, bijvoorbeeld voor het facturatiesysteem. U gaat hiermee akkoord wanneer u instemt met onze algemene voorwaarden bij het aanmaken van uw LCS Provil Lommel account.

In kaart brengen websitebezoek
LCS PROVIL LOMMEL -Multimedia bvba gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. LCS PROVIL LOMMEL -Multimedia bvba gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden en kunnen wij zorgdragen dat de website goed werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden op onze website (niet bij websites van derden) zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Lukt het niet via deze instellingen of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via mail. Deze kan u versturen maar info@mm-tools.be en wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren.

LCS Provil Lommel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
LCS Provil Lommel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via mail. Deze kan u versturen info@lcssport.be en wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur, op uw verzoek reageren

Pin It on Pinterest

Share This